READING

NEWS UPDATE: นักวิจัยพบเด็กวัย 1-3 ปี ที่ดื่มนมเสร...

NEWS UPDATE: นักวิจัยพบเด็กวัย 1-3 ปี ที่ดื่มนมเสริมอาหารต่อเนื่อง มีปัญหาขาดสารอาหารรองน้อยกว่าเด็กอายุ 4-6 ปี

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยรายงาน โครงการความร่วมมือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการวิเคราะห์สภาวะการได้รับพลังงานและสารอาหารสำคัญจากการบริโภคอาหารใน 1 วัน ของเด็กอายุ 1-6 ปี

ผลการศึกษาดังกล่าว เป็นการศึกษา การได้รับสารอาหารในเด็กวัย 1-6 ปี ซึ่งได้จากการสัมภาษณ์การบริโภคย้อนหลัง 24 ชั่วโมง (24 hour dietary recall) ภายใต้โครงการศึกษาข้อมูลการบริโภคอาหารของประเทศไทย ครั้งที่ 2 (พ.ศ.2557-2558) เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับค่าประมาณของความต้องการสารอาหารที่ควรได้รับประจำวัน (Estimated Average Requirement: EAR) ซึ่งเป็นค่าต่ำสุดของสารอาหารที่ได้รับต่อเนื่อง

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการได้รับพลังงานและสารอาหาร พบว่า ค่าเฉลี่ยของพลังงานต่อวันในเด็กเล็กกลุ่มอายุ 1-3 ปี อยู่ที่ 1,094.65 กิโลแคลอรี

ในเด็กกลุ่มอายุ 4-6 ปี ค่าเฉลี่ยของพลังงานต่อวันอยู่ที่ 1,250.30 กิโลแคลอรี ซึ่งทั้งสองกลุ่มอยู่ในช่วงที่เหมาะสมไม่พบปัญหาการบริโภคโปรตีนไม่เพียงพอ ในประชากรเด็กทั้งสองกลุ่มอายุ

แต่ผลการศึกษากลับพบว่า พบว่าเด็กกลุ่มอายุ 1-3 ปีประสบปัญหาขาดสารอาหารรอง น้อยกว่าเด็กอายุ 4-6 ปี ที่กำลังมีความเสี่ยงต่อการได้รับสารอาหารรอง หรือไมโครนิวเทรียนส์ ในระดับที่น่ากังวล หลายชนิด ได้แก่ แคลเซียม สังกะสี เหล็ก วิตามิน A และวิตามิน C แนะควรให้เด็กควรดื่มนมเสริมอาหารเพื่อพัฒนาการร่างกายที่ดีอย่างต่อเนื่อง

อ้างอิง
bangkokbiznews

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

COMMENTS ARE OFF THIS POST