READING

NEWS UPDATE: กรมควบคุมโรคเตือน ระวังป่วยไข้หวัดใหญ...

NEWS UPDATE: กรมควบคุมโรคเตือน ระวังป่วยไข้หวัดใหญ่โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงนี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศเปลี่ยนแปลงร้อนสลับเย็น ประชาชนควรดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็ก ควรระมัดระวังโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2565 พบผู้ป่วย 565 ราย   ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยพบมากที่สุดในเด็กเล็ก อายุ 1 ปี รองลงมาคือ อายุ 15-24 ปี และ 25-34 ปี จังหวัด ที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก คือ เชียงราย นราธิวาส พิษณุโลก สุโขทัย และศรีสะเกษ ตามลำดับ

นายแพทย์โอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองและคนในครอบครัว โดยการป้องกันตนเองขั้นสูงสุดแบบครอบจักรวาลทั้งป้องกันตัวเองจากไข้หวัดใหญ่ และโควิด-19 โดยยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ได้แก่ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม โดยใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูทุกครั้ง ควรใส่หน้ากากอนามัย  ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย หรือในสถานที่ที่มีคนอยู่หนาแน่น เว้นระยะห่างระหว่างจากผู้อื่น และเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน แม้ผู้ป่วยมีอาการไม่มาก ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ 

อ้างอิง
ddc

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST