READING

NEWS UPDATE: เด็กเล็กเสี่ยงติดเชื้อโรคติดเชื้อทางเ...

NEWS UPDATE: เด็กเล็กเสี่ยงติดเชื้อโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) ในช่วงฤดูฝน

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงฤดูฝนนี้พบว่ามีผู้ป่วยโรคนี้ประปรายและต่อเนื่องขึ้น โดยเฉพาะเด็กเล็ก

กลางสัปดาห์ของเดือนกรกฏาคม มีรายงานเข้ามาว่าพบผู้ป่วยในโรงเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง จำนวน 1 เหตุการณ์ 

คาดว่าพ่อแม่ต้องเฝ้าระวังไปจนถึงช่วงฤดูหนาว เราสามารถพบผู้ป่วยโรคนี้ได้ทุกกลุ่มอายุ แต่กลุ่มเสี่ยงมากที่สุดจะเป็นเด็กเล็ก เด็กคลอดก่อนกำหนด รวมถึงเด็กที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคปอด โรคหัวใจ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายผิดปกติ

เชื้อไวรัส RSV ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ติดต่อโดยการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชื้อ ไวรัสเข้าสู่ร่างกายผ่านทางตา จมูก ปาก หรือสัมผัสเชื้อโดยตรง และจะเริ่มแสดงอาการหลังติดเชื้อประมาณ 4-6 วัน 

เด็กที่ติดเชื้อจะมีอาการมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ รายที่มีอาการรุนแรง มีหายใจเร็ว หอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบ รับประทานอาหารได้น้อย ซึมลง และอาจเสียชีวิตได้

วิธีป้องกันการติดเชื้อ พ่อแม่ควรหมั่นให้ลูกล้างมือบ่อยๆ ล้างมือให้สะอาดก่อนกินข้าวและหลังเข้าห้องน้ำ  ไม่ควรนำเด็กเล็กไปอยู่ในที่มีคนอยู่อย่างแออัด เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า ไม่ใช้แก้วน้ำร่วมกับลูก และควรให้สอนให้ลูกปิดปากและจมูกเมื่อไอหรือจาม

หากนักเรียนป่วยควรหยุดพักรักษาตัวจนหาย ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ควรไปพบแพทย์โดยด่วน

 

ที่มา
กรมควบคุมโรค

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST