READING

NEWS UPDATE: ปี 2563 จะประกาศใช้เป็นวัคซีนโรตาและป...

NEWS UPDATE: ปี 2563 จะประกาศใช้เป็นวัคซีนโรตาและปี 2564 วัคซีนไอพีดี (IPD) เป็นวัคซีนพื้นฐานของประเทศไทย

นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ (บอร์วัคซีน) เผยว่าวัคซีนป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรตาผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคแล้ว 

ในปี 2563 จะประกาศใช้เป็นวัคซีนพื้นฐานของประเทศไทย ซึ่งวัคซีนโรตาให้แก่เด็กแรกเกิดทุกคนในช่วง อายุ 2 เดือน 4 เดือน และ 6 เดือน ซึ่งจะต้องหยอดให้ครบ 

วัคซีนโรตามี 2 แบบ คือ แบบที่ให้เพียง 2 ครั้ง และแบบที่ให้ 3 ครั้ง ซึ่งมีประสิทธิภาพเหมือนกัน แต่จะเลือกใช้วัคซีนประเภทใดขึ้นอยู่กับราคา

ในปีถัดไปะบรรจุวัคซีนไอพีดี (IPD) ป้องกันเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัส เป็นเชื้อแบคทีเรียนี้ที่อยู่ในคอมนุษย์ทุกคน เมื่อเป็นหวัด ไม่สบาย โดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่จะไปทำลายระบบทางเดินหายใจให้เกิดการอักเสบ และเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสจะหลุดลงไปที่ปอดทำให้กลายเป็นโรคปอดบวม และหากหลุดไปในกระแสโลหิต จะทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือด จนทำให้มีผู้เสียชีวิต

 

 

 

 

ที่มา
Mgronline

Pitchaya T.

ความบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเป็นของขวัญจากธรรมชาติ ที่ช่วยยืนยันว่ามนุษย์คนนี้คือเด็ก :)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST