READING

NEWS UPDATE: กุมารแพทย์แนะ ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่...

NEWS UPDATE: กุมารแพทย์แนะ ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้ลูกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

สถาบันกุมารเวชศาสตร์อเมริกัน (American Academy of Pediatrics: AAP) กล่าวว่า เด็กทุกคนที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไป ควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อลดอัตราเสี่ยงของเด็กในการเจ็บป่วยรุนแรง และเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่

ดร.ฟลอร์ มูนอซ—คณะกรรมการ AAP ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อ กล่าวว่า “ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นโรคธรรมดา แต่ไม่อาจคาดเดาได้ เพราะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง แม้ในเด็กที่มีสุขภาพดี ดังนั้น การได้รับวัคซีนจะช่วยให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้”

กุมารแพทย์แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่เด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไปทันที โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนนี้

ทาง AAP ให้คำแนะนำว่า การฉีดยาเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เพราะเป็นการป้องกันที่ครอบคลุมมากที่สุด กับสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทั้งหมด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ส่วนวัคซีนสเปรย์ฉีดจมูกมีประสิทธิภาพน้อยกว่า แต่ก็สามารถใช้กับเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่มานาน 2 ปี ร่างกายแข็งแรง และไม่เคยรับยารักษาโรคไข้หวัดใหญ่มาก่อน

จำนวนวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ต้องฉีด ขึ้นอยู่กับอายุและประวัติวัคซีนของเด็ก เด็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 8 ปี ต้องได้รับวัคซีน 2 เข็มในการฉีดครั้งแรก ส่วนเด็กอายุ 9 ปีขึ้นไป ต้องการเพียงเข็มเดียว โดยไม่ต้องคำนึงถึงประวัติการฉีดวัคซีนของเด็กๆ

และผู้หญิงตั้งครรภ์สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ตลอดเวลา

 

อ้างอิง

U.S. News


Panitnun W.

'แพม' ไม่มีลูกเป็นของตัวเอง แต่รักเด็กเป็นชีวิตจิตใจ ว่างไม่ได้ต้องหาคลิปเด็กมาดู ถ้าได้ดูคลิปเด็กก่อนนอนนี่คือจะฟินมาก และที่ชอบมากอีกอย่างคือ แซลมอน ความฝันคือ ถ้ามีเงินจะเปิดฟาร์มแซลมอน

RELATED POST