READING

NEWS UPDATE: เด็กถนัดซ้าย ส่งผลให้มีการพัฒนาสมองซี...

NEWS UPDATE: เด็กถนัดซ้าย ส่งผลให้มีการพัฒนาสมองซีกซ้ายและซีกขวาพร้อมกัน ทำให้เป็นเด็กฉลาด

ผลงานวิจัยของ ดร. เมห์เมท ออซ จากหมาวิทยาลัย Australian National University บอกว่าจากสถิติประชากรทั่วโลกพบว่า มีคนถนัดซ้ายร้อยละ 15 ในขณะที่มีคนถนัดขวามากถึงร้อยละ 85 ความถนัดมาพร้อมกับพันธุกรรมและการทำงานของสมองตั้งแต่เกิด

ผลงานวิจัยพบว่าเด็กที่ถนัดซ้ายจะมีทักษะการจัดการกับสิ่งที่ยุ่งยากหรือไม่มีแบบแผนได้เป็นอย่างดี เพราะสมองของเด็กที่ถนัดซ้ายจะมีการพัฒนาสมองทั้งสองซีกคือ ซีกซ้ายและซีกขวาไปพร้อมกัน ทำให้เด็กๆ ฉลาด คิดเร็วทำเร็ว สามารถใช้ประสาทสัมผัสได้รอบด้าน

 

 

 

ที่มา
youtube

Panitnun W.

'แพม' ไม่มีลูกเป็นของตัวเอง แต่รักเด็กเป็นชีวิตจิตใจ ว่างไม่ได้ต้องหาคลิปเด็กมาดู ถ้าได้ดูคลิปเด็กก่อนนอนนี่คือจะฟินมาก และที่ชอบมากอีกอย่างคือ แซลมอน ความฝันคือ ถ้ามีเงินจะเปิดฟาร์มแซลมอน

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST