READING

ชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเ...

ชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนกับการเปิดเทอมในยุค ‘new normal’

หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในประเทศไทยดีขึ้น จนเริ่มกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่รัฐบาลกำหนดได้ นอกจากการคลายล็อกดาวน์สถานที่ต่างๆ ที่หลายคนรอคอยแล้ว อีกสถานที่คุณพ่อคุณแม่หลายคนต้องคอยเฝ้าดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ก็คือกำหนดการกลับมาเปิดโรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่กำลังจะถึง

การเปิดเรียนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีนโยบายเพื่อดูแลความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการรับเชื้อไวรัสให้กับนักเรียน ตามแนวทางการปรับเปลี่ยนชีวิตวิถีใหม่ (new normal)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้จัดทำคู่มือเพื่อเป็นการแนะนำแนวทางในการจัดระเบียบโรงเรียนในสังกัด เนื่องจากโรงเรียนจัดเป็นสถานที่ ทั้งนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน และมีกิจกรรมที่บุคลากรในโรงเรียนต้องทำร่วมกัน จึงมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่าย

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

newnormal_1

โรงเรียนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีขนาดพื้นที่โรงเรียนกว้างพอที่จะสามารถจัดการเรียนการสอนโดยมีการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้อย่างสะดวก ยังคงสามารถให้มีการเรียนการสอนแบบปกติได้

แต่โรงเรียนที่มีบริเวณพื้นที่เล็กและจำนวนคุณครูน้อยหรือไม่เพียงพอ  จำเป็นต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) เช่น สลับวันกันมาเรียนตามลำดับชั้น สลับวันคู่-วันคี่ หรือสลับช่วงเวลามาเรียน

หากว่าโรงเรียนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ และใหญ่พิเศษ ควรมีการสลับกลุ่มนักเรียน โดยแบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม แล้วสลับวันมาเรียน เช่น วันจันทร์กลุ่ม A มาเรียนในห้องเรียน กลุ่ม B เรียนออนไลน์, วันอังคาร กลุ่ม A เรียนออนไลน์ กลุ่ม B มาเรียนในห้องเรียน เป็นต้น

ทางโรงเรียนต้องมีมาตรการในการดูแลเรื่องสุขอนามัย

newnormal_2

ทางโรงเรียนต้องมีมาตรการคัดกรอง ครู นักเรียน บุคลากรทุกคน โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่เหลว หรือแอลกอฮอล์เจล และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

หมั่นทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ที่มีการใช้บริการร่วมกันทุกวัน เช่น สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมครูในหัวข้อ ‘รอบรู้สุขอนามัยในโรงเรียน’ เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19 โดยบุคลากรสาธารณสุข

และขอความร่วมมือคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ให้มีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ด้วย

จัดสภาพแวดล้อมให้มีการรักษาระยะห่าง (Social distancing) เสมอ

newnormal_3

 นอกจากคุณครูและนักเรียนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาแล้ว การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ก็ควรเน้นเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) เช่น จัดห้องเรียนสำหรับนักเรียนไม่เกิน 25 คน และนั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร พร้อมทั้งมีฉากพลาสติกใสกั้น ทำความสะอาดห้องเรียน โต๊ะเรียน และเก้าอี้ทุกครั้งด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งก่อนเรียน พักกลางวัน และหลังเลิกเรียน และต้องมีการบันทึกข้อมูลอย่างเคร่งครัด

สำหรับการนอนกลางวันของเด็กอนุบาล ควรเว้นระยะที่นอนของนักเรียนห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร และงดใช้เครื่องปรับอากาศ

ในส่วนของกิจกรรมหน้าเสาธงสามารถมีได้ตามปกติ แต่ต้องอยู่ในมาตราการ เช่น  ยืนห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร เข้าแถวที่โต๊ะเรียนในห้องเรียน หรือเข้าแถวหน้าห้องเรียนผ่านอินเทอร์คอม ทีวี และไมโครโฟน ซึ่งการจัดระเบียบเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับพื้นที่ของโรงเรียน

มาตรการและแนวทางสำหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง

newnormal_4

หากนักเรียนเดินทางด้วยรถตู้โดยสารของโรงเรียน คนขับรถต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะขับรถ และทำความสะอาดรถ เบาะที่นั่ง ก่อนรับ-ส่งนักเรียนอย่างเคร่งครัด

แต่ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครองมาส่งลูกด้วยตัวเอง ควรใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะที่มารับ-ส่งนักเรียน และทำตามกฎระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด

อ้างอิง
obec

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST