READING

NEWS UPDATE: ประเทศกัมพูชาออกแบบหลักสูตรวิชา ทักษะ...

NEWS UPDATE: ประเทศกัมพูชาออกแบบหลักสูตรวิชา ทักษะชีวิต (Life Skill) ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศ

วิชาทักษะชีวิตจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับประเด็นของ กลุ่ม LGBT+ การวางแผนครอบครัว และเพศศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศขึ้นในสังคม โดยจะเริ่มสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป. 5 ถึง ม.6 จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ร่างกายของผู้หญิงและผู้ชาย (เพศกำเนิด) ความแตกต่างระหว่างเพศสภาพ (Gender identity) กับเพศทางชีววิทยา (Biological sex)’ และการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางเพศ 

สำหรับนักเรียนมัธยมปลายจะสอนเกี่ยวกับวิธีการคุมกำเนิดที่ถูกต้อง รวมไปถึงช่องทางของการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยหากมีการท้องไม่พร้อมเกิดขึ้น ตลอดจนพูดถึงเรื่องการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยอยู่ในหลักสูตรการศึกษามาก่อน

“เราต้องการให้เด็กรุ่นใหม่ตระหนักถึงความเท่าเทียมให้มากขึ้น และเราต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ เพราะในหลายสิบปีข้างหน้านักเรียนในวันนี้จะเป็นเจ้าของธุรกิจ จะเป็นผู้ว่า ตอนนั้นแหละเราจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น” Yung Kunthearith ผู้ช่วยผู้อำนวยการของหน่วยเพศศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการของประเทศกัมพูชากล่าว

โดยตอนนี้รัฐบาลประเทศกัมพูชาได้จัดอบรมให้กับคุณครูกว่า 3,100 คนแล้ว เพราะถ้าหากผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจหรือยังสอนด้วยทัศนคติทางด้านลบต่อกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ การบังคับให้ทุกโรงเรียนสอนหลักสูตรนี้ก็อาจจะไม่สามารถกำจัดอคติทางเพศในเด็กได้

ที่มา
spectrum_thai

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST