กว่าจะโต เบบี๋ต้องฉีดวัคซีนอะไรบ้างนะ

วัคซีนสำหรับลูกน้อยนั้นแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

 1. วัคซีนจำเป็น หรือวัคซีนพื้นฐาน เป็นวัคซีนที่เด็กทุกคนควรได้รับและไม่เสียค่าใช้จ่าย ในกรณีรับบริการที่โรงพยาบาลรัฐบาล
 2. วัคซีนทางเลือก หรือวัคซีนเสริม เป็นวัคซีนที่ป้องกันบางโรคเพิ่มเติม เช่น โรคที่ไม่ค่อยพบหรือไม่รุนแรงในประเทศไทย

แล้ววัคซีนจำเป็นสำหรับเบบี๋มีอะไรบ้าง…

แรกเกิด: (ได้รับทันทีหลังคลอด)

 1. วัคซีนวัณโรค (BCG) วัคซีน BCG จะฉีดที่ต้นแขนด้านซ้าย หลังจากนั้นไม่นาน ตำแหน่งที่ฉีดจะกลายเป็นตุ่มนูน มีหนองและเป็นแผลเป็น โดยทั่วไปกว่าแผลจากวัคซีนจะแห้ง มักใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน
 2. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ครั้งที่ 1

อายุ 1 เดือน:

 1. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ครั้งที่ 2

อายุ 2 เดือน:

 1. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) ครั้งที่ 1 ภายใน 48 ชั่วโมงหลังฉีดวัคซีน DTP ลูกน้อยอาจมีไข้ได้บ้าง แต่ไม่แนะนำให้กินยาลดไข้ เพราะอาจทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีเท่าที่ควร
 1. หยอดโปลิโอ (OPV) ครั้งที่ 1

อายุ 4 เดือน:

 1. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) ครั้งที่ 2
 2. หยอดโปลิโอ (OPV) ครั้งที่ 2

อายุ 6 เดือน:

 1. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) ครั้งที่ 3
 2. หยอดโปลิโอ (OPV) ครั้งที่ 3
 3. วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (HBV) ครั้งที่ 3

วัคซีนเสริมอายุ 2-4-6 เดือน:

 1. วัคซีนฮิบ (Hib) ป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคไซนัส และหลอดลม โดยส่วนใหญ่จะรวมอยู่ในวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี และโปลิโอ ที่เด็กต้องได้รับอยู่แล้ว ได้แก่ Quinvaxem, Infanrix-IPV/Hib, Pentaxim, Pediacel, Infanrix Hexa, Hexaxim
 1. วัคซีนนิวโมค็อกคัล (PCV) หรือวัคซีนไอพีดี (IPD) ป้องกันโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ครั้งที่ 1 มีสอง 2 แบบคือ 13 สายพันธุ์ กับ 10 สายพันธุ์ ได้แก่ Prevnar และ Synflorix
 1. วัคซีนโรตา (Rota) เป็นวัคซีนแบบหยอด ป้องกันโรคท้องร่วง ท้องเสียจากไวรัสโรตา มีสอง 2 แบบคือ Rotarix และ RotaTeq
*หมายเหตุ วัคซีนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องรับพร้อมกันทั้งหมดในวันเดียว สามารถปรึกษากับคุณหมอ เพื่อนัดวันฉีดวัคซีนได้

อายุ 9-12 เดือน:

 1. วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) ครั้งที่ 1 อาจมีไข้หลังฉีดวัคซีนประมาณ 1 สัปดาห์ และเป็นไข้นาน 1-2 วัน
 1. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JEV) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ต้องฉีด 3 เข็ม โดย 2 เข็มแรก ควรฉีดห่างกันไม่เกิน 4 สัปดาห์ และฉีดเข็มที่ 3 หลังจากเข็มที่ 2 ไม่เกิน 1 ปี

อายุ 18 เดือน:

 1. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) ครั้งที่ 4
 2. หยอดโปลิโอ (OPV) ครั้งที่ 4

อายุ 2 ปี:

 1. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JEV) ครั้งที่ 3

อายุ 2 ปีครึ่ง:

 1.  วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) ครั้งที่ 2

อายุ 4-6 ปี:

 1. วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) ครั้งที่ 5
 2. หยอดโปลิโอ (OPV) ครั้งที่ 5

ส่วนวัคซีนเสริมก็จะมีตารางเวลาการฉีด ดังนี้

อายุ 2-4-6 เดือน:

 1.  วัคซีนฮิบ (Hib) ป้องกันโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โรคไซนัส และหลอดลม โดยส่วนใหญ่จะรวมอยู่ในวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี และโปลิโอ ที่เด็กต้องได้รับอยู่แล้ว ได้แก่ Quinvaxem, Infanrix-IPV/Hib, Pentaxim, Pediacel, Infanrix Hexa, Hexaxim
 1. วัคซีนนิวโมค็อกคัล (PCV) หรือวัคซีนไอพีดี (IPD) ป้องกันโรคปอดบวมและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ครั้งที่ 1 มีสองแบบคือ 13 สายพันธุ์ กับ 10 สายพันธุ์ ได้แก่ Prevnar และ Synflorix
 1. วัคซีนโรตา (Rota) เป็นวัคซีนแบบหยอด ป้องกันโรคท้องร่วง ท้องเสียจากไวรัสโรตา มีสองแบบ คือ Rotarix และ RotaTeq
*หมายเหตุ วัคซีนเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องรับพร้อมกันทั้งหมดในวันเดียว สามารถปรึกษากับคุณหมอ เพื่อนัดวันฉีดวัคซีนได้

อายุ 9-12 เดือน:

 1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Vaxigrip, Influvac, Fluquadri) ถ้าได้รับครั้งแรก ต้องฉีด 2 เข็ม และฉีดห่างกันอย่างน้อยเข็มละ 4 สัปดาห์ สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ 75-90% แนะนำให้ฉีดปีละครั้งก่อนเข้าฤดูฝน เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตลอดเวลา
 1. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JEV) แบบใหม่ ครั้งที่ 1 ซึ่งจะต่างจาก JEV แบบปกติคือ ภูมิคุ้มกันจะขึ้นสูงและอยู่ได้นานกว่า และฉีดเพียง 2 เข็ม แต่ละเข็มห่างกัน 1 ปี ได้แก่ CD.JEVAX และ IMOJEV

อายุ 18 เดือน:

 1. วัคซีนอีสุกอีใส (Varilrix, Varicella) ครั้งที่ 1 สามารถป้องกันโรคอีสุกอีใสได้ 99%
 1. วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ (HAV) ครั้งที่ 1 สามารถป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอได้ 94-100% ได้แก่ Havrix, Avaxim
 1. วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Vaxigrip, Influvac, Fluquadri) ถ้าได้รับครั้งแรกต้องฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์ สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้ 75-90% แนะนำให้ฉีดปีละครั้งก่อนเข้าฤดูฝน เพราะไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ตลอดเวลา
 1. วัคซีนนิวโมค็อกคัล (PCV) หรือวัคซีนไอพีดี (IPD) เข็มกระตุ้น

อายุ 2 ปี:

 1. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JEV) แบบใหม่ ครั้งที่ 2 ได้แก่ CD.JEVAX และ IMOJEV

อายุ 2 ปีครึ่ง:

 1. วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ (HAV) ครั้งที่ 2

อายุ 4-6 ปี:

 1. วัคซีนอีสุกอีใส (Varilrix, Varicella) ครั้งที่ 2
*หมายเหตุ วัคซีนเสริมเหล่านี้ควรให้ตามดุลยพินิจของแพทย์และผู้ปกครอง เพื่อให้ลูกน้อยได้รับวัคซีนที่ถูกต้องเหมาะสมและครบตามกำหนด

 

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางเวลารับวัคซีนจากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย

ตัวอย่างแพ็กเกจค่าวัคซีนจำเป็น และวัคซีนทางเลือกสำหรับเด็กน้อย

(ราคาที่ยกมาเป็นตัวอย่างนี้ จะเป็นแบบแพ็กเกจราคาต่ำสุดนะคะ)

โรงพยาบาลเวชธานี
แพ็กเกจวัคซีนจำเป็น ราคา 8,200 บาท
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค
แพ็กเกจวัคซีนจำเป็น เริ่มต้นที่ 4,099-7,399 บาท
โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล
แพ็กเกจวัคซีนจำเป็น เริ่มต้นที่ 4,500-11,500 บาท
โรงพยาบาลยันฮี
แพ็กเกจวัคซีนทางเลือก IPD เริ่มต้นที่ 5,500-9,900 บาท
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
แพ็กเกจวัคซีนจำเป็น เริ่มต้นที่ 5,100-7,100 บาท
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น
แพ็กเกจวัคซีนจำเป็น เริ่มต้นที่ 7,290-16,900 บาท
โรงพยาบาลกรุงธนบุรี 1
แพ็กเกจวัคซีนทางเลือก IPD เริ่มต้นที่ 5,900 บาท
แพ็กเกจวัคซีนทางเลือก Rota เริ่มต้นที่ 2,300 บาท
โรงพยาบาลปิยะเวท
แพ็กเกจวัคซีนทางเลือก IPD
เริ่มต้นที่ 4,200-11,500 บาท
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
แพ็กเกจวัคซีนทางเลือก IPD และ Rota รวมกัน
เริ่มต้นที่ 9,600 บาท
โรงพยาบาลนวมินทร์ 9
แพ็กเกจวัคซีนจำเป็น เริ่มต้นที่ 6,700 บาท
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
แพ็กเกจวัคซีนทางเลือก IPD เริ่มต้นที่ 9,900 บาท
แพ็กเกจวัคซีนทางเลือก Rota เริ่มต้นที่ 2,050 บาท
แพ็กเกจวัคซีนทางเลือกอีสุกอีใส เริ่มต้นที่ 2,400 บาท
โรงพยาบาลพญาไท 3
แพ็กเกจวัคซีนจำเป็น และรวมวัคซีน 0-9 เดือน ทุกเข็ม
พร้อม IPD และ Rota 30,000 บาท
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
แพ็กเกจวัคซีนทางเลือกไข้หวัดใหญ่ 590 บาท
แพ็กเกจวัคซีนทางเลือกอีสุกอีใส 1,300 บาท
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
แพ็กเกจวัคซีนทางเลือก IPD เริ่มต้นที่ 7,590 บาท
แพ็กเกจวัคซีนทางเลือก Rota เริ่มต้นที่ 2,600 บาท
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
แพ็กเกจวัคซีนจำเป็น เริ่มต้นที่ 5,200-6,499 บาท
โรงพยาบาลพญาไท 1
แพ็กเกจวัคซีนจำเป็น เริ่มต้นที่ 5,990-6,290 บาท
โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
แพ็กเกจวัคซีนจำเป็น เริ่มต้นที่ 7,799 บาท
โรงพยาบาลธนบุรี 2
แพ็กเกจวัคซีนจำเป็น เริ่มต้นที่ 4,650 บาท
แพ็กเกจวัคซีนทางเลือก IPD เริ่มต้นที่ 3,900 บาท
แพ็กเกจวัคซีนทางเลือก Rota เริ่มต้นที่ 2,100 บาท
โรงพยาบาลลาดพร้าว
แพ็กเกจวัคซีนจำเป็น เริ่มต้นที่ 5,440 บาท

RELATED POST