READING

สอนลูกปรับตัวเข้าหาคนอื่น: 4 ทักษะที่คุณพ่อคุณแม่ค...

สอนลูกปรับตัวเข้าหาคนอื่น: 4 ทักษะที่คุณพ่อคุณแม่ควรสอนลูกเมื่อลูกต้องอยู่ร่วมกับผู้อื่น

สอนลูกปรับตัวเข้าหาคนอื่น

หนึ่งในทักษะสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรสอนให้ลูกน้อยเรียนรู้ก่อนวัยอนุบาล ก็คือการทักษะการเข้าสังคมและรู้จักปรับตัวเข้าหาคนอื่น

แต่สำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่เคยมีเพื่อนหรือสังคมของตัวเอง การ สอนลูกปรับตัวเข้าหาคนอื่น นั้น ต้องใช้การเรียนรู้ที่หลากหลาย คุณพ่อคุณแม่จึงต้องให้เวลา ค่อยๆ สอนและพาลูกไปพบกับสังคมใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค่อยๆ เรียนรู้วิธีปรับตัวและสร้างนิสัยที่ควรมีติดตัวในการเข้าสังคม

เพื่อให้การ สอนลูกปรับตัวเข้าหาคนอื่น เป็นไปอย่างได้ผล นี่คือ 4 ลักษณะนิสัยที่คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกสอนให้ลูกเรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็ก

1. รู้จักการแบ่งปัน

SocialSkills_web_1

การแบ่งปันเป็นหนึ่งในนิสัยที่ลูกควรมีเมื่อต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคม โดยเฉพาะเด็กเล็ก แค่ลูกรู้จักการหยิบยื่นและแบ่งปันของเล่นให้คนอื่น ก็มีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนใหม่มากขึ้นได้

วารสาร Psychological Science ระบุว่า เด็กที่อายุต่ำกว่าสองขวบ จะเริ่มอยากแบ่งปันสิ่งของ เมื่อตัวเองรู้สึกว่ามีสิ่งนั้นเพียงพอแล้ว แต่เมื่อเข้าสู่วัย 2-6 ขวบ เด็กจะพัฒนาความคิดมากขึ้น และเข้าใจแล้วว่าการแบ่งปันอาจทำให้ตัวเองต้องเสียสิ่งของที่ต้องการลงไป เด็กๆ วัยนี้จึงเริ่มหวงของและไม่อยากแบ่งปันแต่เมื่ออายุ 7-8 ขวบ เด็กๆ จะเริ่มให้ความสนใจเรื่องความยุติธรรมมากขึ้น เด็กจะรู้สึกอยากแบ่งปันให้คนอื่นแม้รู้ว่าจะทำให้ตัวเองจะได้น้อยลงก็ตาม เพราะสิ่งที่เด็กๆ จะได้จากการแบ่งปันก็คือความรู้สึกอิ่มเอมใจ ภาคภูมิใจ และความเคารพในตัวเองมากขึ้น

ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่จึงต้องใจเย็นที่จะสอนให้ลูกเรียนรู้และคอยสนับสนุนให้ลูกรู้จักการให้ที่เหมาะสมกับความเข้าใจตามช่วงวัยของตัวเอง และทำตัวเป็นผู้แบ่งปันที่ดีให้ลูกเห็นเสมอ

2. เป็นผู้ฟังที่ดี

SocialSkills_web_2

ในการเข้าสังคมและอยู่ร่วมกับคนอื่นให้ได้นั้น นอกจากจะต้องรู้จักสื่อสารความต้องการของตัวเองแล้วยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นให้เป็นอีกด้วย

เพราะการเป็นผู้ฟังที่ดี ไม่ได้หมายถึงการฟังเฉยๆ หรือนั่งฟังไปเรื่อยๆ แต่ควรเป็นการฟังที่ตั้งใจ และพยายามทำความเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของผู้พูด เพื่อแสดงออกและตอบสนองได้อย่างเหมาะสม

การเป็นผู้ฟังที่ดีทำช่วยให้ลูกอยู่ร่วมกับคนอื่นและเข้าสังคมได้ดีแล้ว ยังช่วยให้ลูกมีการเรียนรู้ที่ดีต่อไปอีกด้วย

3. ไม่กลัวการถูกวิพากย์วิจารณ์

SocialSkills_web_3

ไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็กหรือใหญ่ ย่อมต้องมีผู้คนที่หลากหลายภายใต้กฎกติกาและข้อตกลงของการอยู่ร่วมกันทั้งสิ้น

สำหรับเด็กเล็ก การไม่ยอมรับความแตกต่างและฝืนกฎระเบียบจึงเกิดขึ้นได้ง่าย ทำให้เด็กๆ เกิดความรู้สึกแปลกแยก ถูกวิจารณ์ ตำหนิ และจำเป็นต้องได้รับคำตักเตือนจากคนอื่น ซึ่งหากคุณพ่อคุณแม่ไม่ไม่สอนให้ลูกรู้จักเปิดใจรับฟังคำแนะนำ หรือมัวแต่หมกมุ่นกับคำวิพากย์วิจารณ์ของคนอื่นก็อาจทำให้เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกับคนอื่นได้

4. เคารพพื้นที่ส่วนตัวของผู้อื่น

SocialSkills_web_4

ก่อนพาลูกน้อยเรียนรู้วิธีการเข้าสังคม คุณพ่อคุณแม่ควรสร้างความเข้าใจเรื่องการเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่น โดยเริ่มตั้งแต่สอนให้ลูกรู้ว่าทุกคนในบ้าน ล้วนมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเอง อาจจะเข้มงวดมากหรือน้อยแตกต่างกันไปตามแต่ละครอบครัว

และสอนให้ลูกรู้ว่าการเคารพพื้นที่ส่วนตัว ไม่ได้หมายถึงเส้นแบ่งพื้นที่หรืออาณาเขตที่จับต้องได้เท่านั้น แต่หมายถึงการเคารพในสิทธิ์และตัวตนของคนอื่น เช่น ไม่หยิบของคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือถ้ารู้ว่าเพื่อนไม่ชอบอะไร ก็ไม่เอาสิ่งนั้นมาแกล้งให้เพื่อนหวาดกลัว

หากคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังนิสัยเคารพพื้นที่ส่วนตัวคนอื่นให้ลูกแล้ว ก็จะทำให้ลูกมีทักษะการอยู่รวมกับผู้อื่นและเข้าสังคมได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะ

อ้างอิง
verywellfamily
learnwithhomer
childdevelopment

Supinya R.

ชอบอ่านนิยายสยองขวัญ ชอบเขียนไดอารี่ และเป็นคุณแม่จำเป็นในบางเวลา :-)

RELATED POST

COMMENTS ARE OFF THIS POST