Category: vetgetable

NEWS UPDATE: เด็กจะรู้สึกสนุกกับการกินผักเมื่อให้พวกเขายืนกิน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย South Florida พบว่าการยืนช่วยให้เด็กลิ้มรสชาติอาหารได้อร่อยมากขึ้น Professor Dipayan Biswas ผู้นำทีมวิจัยเผยว่า “ผู้ปกครองสามารถให้เด็กกินอาหารที่รสชาติไม่อร่อยหรืออาหารเพื่อสุขภาพได้ง่ายขึ้นเมื่อพวกเขายืนกิน” แต่ความเครียดจากการยืนนานไปอาจจะส่งผลต่อการลิ้มรสชาติอาหารและการรับรู้อุณหภูมิของอาหาร   ที่มา Mirror