Category: adult toyed kid’s feeling
Features

5 ประสบการณ์ตรงจากผู้ใหญ่ที่เคยโดนผู้ใหญ่หลอกมาตั้งแต่เด็ก

แม้ปัจจุบันจะมีคุณหมอและนักจิตวิทยาเด็กพยายามออกมาให้ความรู้ว่าวิธีการหลอก โกหก หรือขู่ให้เด็กกลัวนั้นไม่ใช่การสอนที่ถูกต้อง แต่ก็ต้องยอมรับว่า วิธีเหล่านี้ ถูกส่งต่อกันมาจนหลายครอบครัวอาจมองเป็นเรื่องปกติ ลองมาสำรวจว่าก่อนที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบันนี้ คนรุ่นเราเคยถูกหลอกด้วยความเชื่อผิดๆ อะไรบ้าง