Category: Artificial Intelligence

เลี้ยงลูกยุค AI : 5 เทคนิคสอนลูกให้รู้จักใช้ AI ไม่ถูกปัญญาประดิษฐ์ครอบงำ

เด็ก Gen Alpha ถือเป็นเจเนเรชั่นที่เกิดมาพร้อมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้พร้อมที่จะเปิดรับเทคโนโลยีให้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น และหนึ่งในเทคโนโลยีที่ว่าก็คือ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI นั่นเอง