Category: cannot breastfeed while taking medication

NEWS UPDATE: สหราชอาณาจักรยังไม่ให้ความสำคัญพอกับแม่ที่ต้องกินยาระหว่างให้นมบุตรจนต้องเกิดองค์กรอิสระเพื่อให้คำปรึกษา

เมื่อปีที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรถูกจัดอันดับให้อยู่ในประเทศที่มีการให้นมแม่น้อยที่สุดในโลก และนอกจากนี้ระบบสาธารณสุขการให้ข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับหญิงทานยาระหว่างให้นมบุตรไม่ค่อยมีเท่าไร ทำให้ประชาชนหลายคนยังมีข้อกังขาเกี่ยวกับการให้นมบุตรระหว่างที่แม่รับประทานยา ทำให้เครือข่ายให้นมบุตรเราได้สำรวจประสบการณ์ของมารดา 444 คนที่ได้รับยามาทานระหว่างให้นมบุตรติดต่อขอคำแนะนำจาก the charity’s pharmacist-led Drugs in Breastmilk advice service เกี่ยวกับการให้นมบุตรระหว่างทานยากว่า..