Category: French student

NEWS UPDATE: โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส ออกกฎห้ามผู้ปกครองโยนเด็กนักเรียนข้ามรั้วถ้ามาสาย!

โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเมืองอาวีญง ทางใต้ของฝรั่งเศส ได้มีการติดป้าย ‘ห้ามขว้างปา’ ด้านนอกทางเข้าโรงเรียน เพื่อออกกฎห้ามผู้ปกครองโยนนักเรียนข้ามรั้วโรงเรียน เกิดขึ้นหลังจากที่มีรายงานว่าพ่อแม่กลัวว่าจะไปทำงานสาย จึงใช้วิธีโยนลูกข้ามรั้ว Sanaa Meziane ครูใหญ่ของโรงเรียนกล่าวว่า สาเหตุที่เธอต้องออกกฎเช่นนี้เพราะเธอเบื่อกับผู้ปกครองที่ขาดความรับผิดชอบ มีพ่อแม่ที่มาถึงหลังจากเสียงสัญญาณดัง หรือประมาณ 8.30 น...