Category: happy

นอกจากอั่งเปาแล้ว ลูกน้อยเรียนรู้อะไรจากตรุษจีนได้อีก

เพราะอะไรถึงต้องแจกอั่งเปา… ทำไมผู้ใหญ่ยอมให้เราทำอะไรก็ได้ที่สบายใจในวันตรุษจีน… ลูกหลานชาวจีนเขาแฝงข้อคิดอะไรไว้ใต้ธรรมเนียมอันยาวนานนี้!