Category: how to handle covid19
Features

5 ประเทศนี้มีวิธีรับมืออย่างไร เมื่อเด็กๆ ต้องเปิดเทอมในยุค #โควิด19

โรงเรียนของเด็กๆ บางประเทศก็เริ่มกลับมาเข้าสู่ช่วงเวลาเปิดเทอม และเพื่อให้เด็กๆ ได้ไปโรงเรียนไปพร้อมๆ กับการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส แต่ละโรงเรียนจึงจำเป็นต้องมานโยบายและมาตรการรักษาความสะอาด ป้องกันการแพร่และรับเชื้ออย่างเคร่งครัด