Category: Kid’s Shoes

NEWS UPDATE: ไนกี้เปิดบริการแก้ไขปัญหาขนาดเท้าลูกใหญ่เร็วจนใส่รองเท้าเดิมไม่ได้ และรองเท้าที่ได้รับคืนมานำไปบริจาค ส่วนรองเท้าสภาพไม่ดีนำไปรีไซเคิลสร้างรองเท้า เสื้อผ้า และพื้นผิวสนามเด็กเล่น

สมาคมศัลยกรรมกระดูกเท้าและข้อเท้าอเมริกาเผยว่าเท้าของเด็กวัยหัดเดือนที่ต่ำกว่า 16 เดือน ขนาดเท้าจะขยายใหญ่ขึ้นกว่าขนาดไซซ์เท้าเดิมมากกว่าครึ่งนึงในทุกๆ 2 เดือน และเด็กที่อายุระหว่าง 16-24 เดือนขนาดเท้าใหญ่กว่าเดิมทุก 3 เดือน และขนาดเท้าเด็กอายุระหว่าง 24-36 เดือน ขนาดเท้าเด็กใหญ่กว่าเดิมทุกๆ..