Category: mother and son

ลูกชายติดแม่: 4 ข้อดีที่ทำให้รู้ว่า การติดแม่ที่ไม่ใช่เรื่องน่าอายสำหรับเด็กผู้ชาย

สำหรับเด็กวัย 3 – 5 ปี คือช่วงเวลาที่พวกเขาจะได้เรียนรู้ความรู้สีกรักและหวงแหนอย่างจริงจังครั้งแรกในชีวิต ซึ่งความรักของเด็กวัยนี้ จะแสดงออกในรูปแบบลูกที่อยากอยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลา และถ้าสังเกตให้ดี เราจะพบว่าช่วงวัยนี้ ลูกสาวจะเริ่มให้ความสนใจและติดคุณพ่อมากขึ้น ส่วนลูกชายก็ติดคุณแม่ และอาจติดมากถึงขั้นรักและหวงคุณแม่จนไม่อยากให้ใครมายุ่ง (แม้แต่คุณพ่อเองก็ไม่ได้!)