Category: Parent 1 and Parent 2
News Update

NEWS UPDATE: ฝรั่งเศสออกกฎหมายต่อต้านความไม่เท่าเทียมกันในครอบครัวเพศเดียวกัน ให้เปลี่ยนจากการคำว่าพ่อแม่เป็นผู้ปกครองที่ 1 และที่ 2 แทน

เพราะฝรั่งเศสให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมให้คนทุกเพศ ทำให้สมัชชาแห่งชาติฝรั่งเศสตัดสินยกเลิกแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลที่มีคำว่าพ่อแม่ และคำว่าผู้ปกครองที่ 1 แทนคำว่าแม่ และผู้ปกครองที่ 2 แทนคำว่าพ่อ  ในฝรั่งเศสไม่ได้มีครอบครัวที่มีแต่พ่อแม่ลูก ที่พ่อเป็นเพศชาย แม่เป็นเพศหญิงเท่านั้น แต่ยังมีครอบครัวเพศเดียวกันอีกด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติความไม่เท่าเทียมกับครอบครัวเป็นเพศเดียวกันจึงอนุญาตให้ใช้กฎหมายนี้  Valérie Petit ..