Category: Stranger Anxiety

ลูกกลัวคนแปลกหน้า (Stranger Anxiety) ทำยังไงดี!?

ลูกกลัวคนแปลกหน้า ไม่กล้าเล่น ไม่เข้าหา หรือหวาดกลัวจนร้องไห้งอแง เกาะแขนคุณพ่อคุณแม่แน่นจนไม่เป็นอันได้ทำความรู้จักหรือเล่นสนุกกับคนอื่น