Category: tricks
Features
Uncategorized

6 ทริกสำคัญที่จะสอนให้ลูกเป็นเด็กดี

พ่อแม่ทุกคนล้วนอยากให้ลูกเป็นเด็กดี เป็นเด็กน่ารักด้วยกันทั้งนั้น แต่ประเด็นก็คือ แล้วจะทำอย่างไรล่ะ! มันไม่ง่ายเลย ในเมื่อผู้ใหญ่อย่างเราเองบางครั้งก็เผลอแสดงพฤติกรรมที่ไม่น่ารักออกมาให้ลูกเห็นด้วยความเคยชิน

Features

6 เคล็ดลับที่จะทำให้ลูกเชื่อฟังมากขึ้น

การที่จะทำให้ลูกสงบและยอมทำตามที่คุณบอกนั้น บางครั้งก็ยากเหมือนการเข็นครกขึ้นภูเขา เราจึงมี 6 เคล็ดลับที่จะช่วยให้การเข็นครกของคุณพ่อคุณแม่ ไม่ยากอย่างที่คิด