NEWS UPDATE: ​กรมอนามัย แนะโรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนต้องมีคุณภาพ

​นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หลังจากเปิดภาคเรียนแบบ On-Site เต็มรูปแบบในทุกโรงเรียนแล้ว สิ่งที่โรงเรียนต้องตระหนัก และให้ความสำคัญกับเด็กวัยเรียน คือ การได้รับอาหารกลางวันที่มีโภชนาการครบถ้วน ปริมาณเหมาะสม ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้เด็กวัยเรียนได้รับปริมาณอาหารกลุ่มข้าว –..

NEWS UPDATE: รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการเผย ไม่มีกฎให้ครูลงโทษตัดผมนักเรียน พบเห็นแจ้งได้ที่ MOE Safety Center

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงการลงโทษโดยตัดผมนักเรียนว่า ไม่มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ฉบับใดที่ให้อำนาจครูลงโทษนักเรียนด้วยการตัดผม ซึ่งระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 ในข้อ 7 ก็กำหนดให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน..

NEWS UPDATE: โรงเรียนปัว จ.น่าน ไม่สนับสนุนค่านิยมที่แสดงความยินดีเฉพาะนักเรียนที่สอบติดแพทย์ เพราะทุกคนควรได้รับการชื่นชม

เรามักจะคุ้นชินภาพป้ายไวนิลที่แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เรียนดี หรือนักเรียนที่สอบติดมหาวิทยาลัยดังๆ แต่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน ไม่ได้คิดเช่นนั้น งานแนะแนวโรงเรียนปัว จังหวัดน่าน ได้เผยแพร่ข้อความลงหน้าเพจเฟซบุ๊ก โดยมีเนื้อหาว่า “ไม่สนับสนุนค่านิยมที่แสดงความยินดีเฉพาะนักเรียนที่สอบติดแพทย์ ทันตะ เภสัช วิศวะ หรือเฉพาะบางสถาบัน เนื่องจากประเทศไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยอาชีพเหล่านี้เท่านั้น ซึ่งเป็นค่านิยมที่ล้าหลังมาก..

เทคนิคสอนลูกวัยอนุบาลผูกเชือกรองเท้าด้วยตัวเอง

การผูกเชือกรองเท้า เป็นหนึ่งในพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหวที่สำคัญของเด็กวัยอนุบาล ช่วยให้ลูกมี EF (Executive Function) หรือทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สำเร็จ