Category: baby skin
Features

5 ปัญหาผิวๆ ของเบบี๋

ทารกกับปัญหาสุขภาพเป็นเรื่องคู่กัน โดยเฉพาะผิวหนังที่บอบบาง เดี๋ยวก็ขึ้นเป็นผดเม็ดเล็กๆ เดี๋ยวก็ขึ้นผื่นแดงเป็นจ้ำเต็มหน้าเต็มตัวไปหมด
เพราะทารกเพิ่งคลอด ต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพอากาศและความเป็นอยู่ ร่างกายทารกจึงพยายามปรับตัว และส่งผลออกมาในรูปแบบต่างๆ