Category: Demonstration

มองต่างและทำความเข้าใจ เมื่อลูกอยากไปชุมนุม

ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองและสถานการณ์ของประเทศที่ร้อนระอุคุณพ่อคุณแม่และผู้ใหญ่หลายคนอาจจะรู้สึกไม่คุ้นชินกับภาพการออกมาแสดงความคิดเห็น หรือแสดงออกเพื่อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในสังคมของเด็กรุ่นใหม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวอาจจะรู้สึกเป็นห่วงและกังวลใจ ไม่อยากให้ลูกแสดงความคิดเห็น หรือแสดงออกทางการเมืองมากนัก