Category: encourage
Features

5 อันดับคำพูดที่เด็กไทยอยากและไม่อยากได้ยินที่สุด จากคนในครอบครัว

มาหยุดคำพูดทำร้ายหัวใจเหล่านี้ แล้วพูดคำที่สร้างแรงใจให้เด็กมากขึ้น เพื่อให้เขามีพลังบวกในการทำเรื่องดีๆ ด้วยวิธีสร้างความเข้าใจที่เริ่มจากคนในครอบครัว