Category: how to make kids love math

4 ทริกน่ารักๆ ที่จะทำให้ลูกเป็นเด็กรักคณิตศาสตร์มากขึ้น

ให้เขียนตัวเลข นับเลข บวกลบเลขง่ายๆ ก็พอทำได้ แต่พอลูกเริ่มรู้จักกับคำว่าวิชาคณิตศาสตร์ ได้เรียนรู้ความซับซ้อนของตัวเลขมากขึ้น เจ้าเด็กกับตัวเลขก็เริ่มเหมือนเพื่อนที่ไม่ถูกชะตา ไม่ชอบหน้า ไม่อยากเรียน ได้การบ้านมาก็อยากจะเหลือเอาไว้เป็นอย่างสุดท้าย