Category: measure of covid-19
Features

5 ประเทศนี้มีวิธีรับมืออย่างไร เมื่อเด็กๆ ต้องเปิดเทอมในยุค #โควิด19

โรงเรียนของเด็กๆ บางประเทศก็เริ่มกลับมาเข้าสู่ช่วงเวลาเปิดเทอม และเพื่อให้เด็กๆ ได้ไปโรงเรียนไปพร้อมๆ กับการป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส แต่ละโรงเรียนจึงจำเป็นต้องมานโยบายและมาตรการรักษาความสะอาด ป้องกันการแพร่และรับเชื้ออย่างเคร่งครัด

Features

ชวนสำรวจมาตรการเยียวยากระเป๋าสตางค์ผู้ปกครอง ในยุค Covid-19 ของ 5 โรงเรียนนานาชาติชื่อดัง

ปัจจุบัน สถานการณ์ของโรค COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดและเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องพยายามหาทางรับมือเพื่อให้ประชาชน ได้รับความปลอดภัยจากการติดต่อของโรคให้ได้มากที่สุด