Category: safety skill for kids
Features

ปกป้องลูกรักด้วยการเสริมทักษะด้านความปลอดภัย

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับทุกคนและทุกเวลา โดยเฉพาะเด็กๆ ที่ยังไม่รู้จักวิธีระวังตัวและป้องกันตัวเองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจมน้ำ อุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางและยานพาหนะ การถูกลักพาตัว