Category: so shine
INTERVIEW

INTERVIEW: So Shine Band วงนักร้องเด็กป๊อปอะแคปเปล่าที่อยากร้องเพลงให้คนฟังรู้สึกดี

เมื่อพูดถึงวงดนตรีแนวประสานเสียงของประเทศไทย เชื่อว่าหลายคนคงต้องใช้เวลานึกพักใหญ่ กว่าจะได้รายชื่อออกมาสักวง และยิ่งเป็นวงดนตรีอะแคปเปล่าที่มีสมาชิกภายในวงเป็นเด็กอายุไม่ถึง 15 ปี แล้วละก็… ยิ่งหายากขึ้นเป็นหลายเท่า