Category: Breastfeeding

NEWS UPDATE: สหราชอาณาจักรยังไม่ให้ความสำคัญพอกับแม่ที่ต้องกินยาระหว่างให้นมบุตรจนต้องเกิดองค์กรอิสระเพื่อให้คำปรึกษา

เมื่อปีที่ผ่านมาสหราชอาณาจักรถูกจัดอันดับให้อยู่ในประเทศที่มีการให้นมแม่น้อยที่สุดในโลก และนอกจากนี้ระบบสาธารณสุขการให้ข้อมูลด้านสุขภาพสำหรับหญิงทานยาระหว่างให้นมบุตรไม่ค่อยมีเท่าไร ทำให้ประชาชนหลายคนยังมีข้อกังขาเกี่ยวกับการให้นมบุตรระหว่างที่แม่รับประทานยา ทำให้เครือข่ายให้นมบุตรเราได้สำรวจประสบการณ์ของมารดา 444 คนที่ได้รับยามาทานระหว่างให้นมบุตรติดต่อขอคำแนะนำจาก the charity’s pharmacist-led Drugs in Breastmilk advice service เกี่ยวกับการให้นมบุตรระหว่างทานยากว่า..

NEWS UPDATE: นมแม่ช่วยให้ลูกฉลาด มีทักษะแก้ไขปัญหาที่ดี และลดอาการสมาธิสั้นของเด็กได้

ผลงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารกุมารเวชศาสตร์กล่าวว่า นมแม่ทำให้ลูกพัฒนาความรู้และมีพัฒนาการที่ดี นักวิจัยสำรวจ 8,000 ครอบครัว ที่มีลูกอายุระหว่าง 3-5 ขวบในประเทศไอร์แลนด์ โดยให้คุณพ่อคุณแม่และคุณครูช่วยกันประเมินเพื่อเข้าใจพฤติกรรมเด็ก การสื่อสาร การแสดงออก และสติปัญญา ผลงานวิจัยพบว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อยหกเดือน เมื่อลูกอายุ 3..