Category: Disciplining Your Children When They Steal

เมื่อลูกเป็นเด็กขี้ขโมย! 4 วิธีจัดการแบบไม่ทำร้ายจิตใจลูก

คงไม่มีพ่อแม่คนไหนรู้สึกดีเมื่อรู้ว่าลูกของเราได้มีนิสัยและกลายเป็นเด็กที่ชอบขโมยของของคนอื่น แม้ว่าการขโมยของนั้น หากเกิดขึ้นในเด็กโตจะถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่จำเป็นต้องว่ากล่าวตักเตือน แต่สำหรับเด็กเล็กแล้ว การหยิบฉวยสิ่งของคนอื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้ เพราะเด็กเล็ก อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องการเป็นเจ้าของไม่เข้าใจเรื่องการซื้อขาย รวมถึงไม่เข้าใจผลเสียของการหยิบของของคนอื่นมาโดยไม่ได้รับอนุญาต