Category: early childhood education
Features

สรุปประเด็นจากวงเสวนา ‘ทำไม เด็กอนุบาลจึงไม่ควรสอบเข้า ป.1’ เวอร์ชั่นคุณแม่เขียนตามความเข้าใจ ปลอดภัยไร้ศัพท์ยาก By Nidnok

เราได้มีโอกาสไปฟังเวทีเสวนาในหัวข้อ ‘ทำไม เด็กอนุบาลจึงไม่ควรสอบเข้า ป.1’ ที่จัดขึ้นโดยคณะทำงานเพื่อเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา นับเป็นงานเสวนาที่มีวิทยากรร่วมเสวนาในระดับ ‘อเวนเจอร์ส’ ของวงการการศึกษาปฐมวัยมาไว้ในที่เดียว