Category: goodparent

NEWS UPDATE: การที่ลูกดูโทรทัศน์มากเกินไป จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักทิ้งลูกๆ ไว้หน้าโทรทัศน์ ในขณะที่พวกเขาเข้าไปเตรียมอาหารหรือคุยโทรศัพท์ แต่งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York University) พบว่า มีเหตุผลสำคัญอีกประการที่ไม่ควรให้ลูกดูโทรทัศน์นานเกินไป นั่นก็คือ ยิ่งเด็กๆ ดูโทรทัศน์มากขึ้นเท่าไร จะทำให้ไม่พร้อมสำหรับการเข้าโรงเรียนมากขึ้นเท่านั้น ผลการวิจัยจากสมาคมกุมารเวชศาสตร์อเมริกัน (American..

3 ทัศนคติ ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของลูก

พ่อแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกเติบโตอย่างฉลาดและมีประสิทธิภาพ ถ้าเป็นเรื่องส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ให้ลูกแล้วละก็ คุณพ่อคุณแม่ก็พร้อมจะควักเงินออกจากกระเป๋าได้เลยทันที