Category: happymom
Features

5 ลักษณะของแม่ที่มีความสุข, ใช่เราหรือเปล่า?

M.O.M มีลักษณะนิสัยของแม่ที่มีความสุขมาแบ่งปัน และเตือนให้คุณแม่ทุกคนระลึกว่า ถ้าคุณมีความสุข ลูกก็จะมีความสุขเช่นกัน

Features

อย่าให้ลูกเอาเวลาของคุณไปทั้งหมด — 4 วิธีที่จะช่วยให้คุณแม่มีเวลาส่วนตัวบ้าง

งานวิจัยจากประเทศอังกฤษพบว่า คุณแม่ทั้งหลายมีเวลาส่วนตัวเป็นของตัวเองเฉลี่ยเพียงแค่ 17 นาทีต่อวัน! และงานวิจัยยังพบอีกว่า การที่คุณโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองก็เป็นสิ่งที่ทำให้คุณเป็นผู้ปกครองที่ดีขึ้นได้ เพราะมันจะทำให้คุณสงบนิ่งและอารมณ์ดีขึ้น และทำให้คุณเป็นคู่ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย