Category: mom advice
News Update

NEWS UPDATE: ตั้งกฎให้ลูกถามได้ 3 คำถาม เป็นการฝึกให้ลูกคิด

เด็กกับคำถามว่า ‘ทำไม’ และ ‘อะไร’ เป็นสองสิ่งที่อยู่คู่กัน เพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลก ล้วนเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับพวกเขา ดังนั้นหากลูกถามคุณพ่อคุณแม่บ่อยๆ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ แต่ในทางกลับกันก็ทำให้คุณพ่อคุณแม่หัวเสียอยู่ไม่น้อย วารสาร Genius Mom ตีพิมพ์บทความเพื่อแนะนำคุณพ่อคุณแม่ ในการตอบคำถามเหล่านี้..