Category: second language

4 กิจกรรมฝึกภาษาให้ลูก ที่บอกเลยว่าง่ายแสนง่ายทำได้ที่บ้าน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ปัจจุบันการให้ลูกมีภาษาที่สองหรือสามในการสื่อสารนั้นเป็นเรื่องสำคัญ เด็กเล็กถือเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ หากคุณพ่อคุณแม่ค่อยๆ สอนให้ลูกได้เริ่มเรียนรู้ภาษาที่สองเร็วเท่าไร ลูกก็มีโอกาสจะมีพัฒนาการภาษาที่ดีในอนาคตมากขึ้นเท่านั้น