Category: Kids Leaving Home

ทำไมลูกหนีออกจากบ้าน?!

ข้อมูลจาก ‘มูลนิธิกระจกเงา’ เผยสถิติปี 2561 ได้รับแจ้งเด็กหาย 310 คน โดยที่ร้อยละ 77 เป็นเด็กที่สมัครใจหนีออกจากบ้าน มีอายุเฉลี่ยระหว่าง 11-15 ปี หรือช่วงวัยแรกรุ่นถึงวัยรุ่นตอนกลาง และเด็กผู้หญิงในช่วงวัยดังกล่าว หายออกจากบ้านมากกว่าเด็กชายเกือบ สามเท่า