Category: psychologist

คุยกับ พญ.พนิดา รณไพรี พ่อแม่รักลูกทุกคนเท่ากันจริงหรือ แล้วคนเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องจริงไหม

ปัญหาพี่น้องทะเลาะกัน อิจฉากัน หรือรู้สึกว่าได้รับความรักจากพ่อแม่ไม่เท่ากัน ไม่ใช่เรื่องใหม่ในสถาบันครอบครัว ที่พ่อแม่มีลูกมากกว่าหนึ่งคน

คุยกับนักจิตวิทยาโรงเรียน เรื่องการกลั่นแกล้งรังแก (Bullying)

ทำให้ลูกห่างไกลจากวงจร ‘การกลั่นแกล้งรังแก’ ที่ส่งผลร้ายๆ ทั้งต่อผู้กระทำและเหยื่อมาทุกยุคทุกสมัย

เมื่อลูกชักดิ้นชักงอ เอาแต่ใจ (Temper Tantrums) คุณพ่อคุณแม่จะทำยังไงดี

ถ้าลูกกรีดร้อง อาละวาด และพยายามทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะคุณพ่อคุณแม่ พีช—อรณิชชา เพ็ญวรรณ นักจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว มีคำแนะนำมาให้